Algemene Voorwaarden Regn.eu - Consumenten

1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Regn.eu en consumenten.

2. Identiteit van de Ondernemer

2.1. Regn.eu is een handelsnaam van Marcel Elzenaar Agenturen, gevestigd te Vreebergen 5 9403ET Assen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01144021.

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Regn.eu.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de bestelling door de consument.

3.3. Regn.eu behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder opgaaf van reden.

4. Prijzen en Betaling

4.1. Alle prijzen op Regn.eu zijn vermeld in Euro's en zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.2. Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.

4.3. Regn.eu behoudt zich het recht voor om prijzen en betalingsmethoden op elk moment te wijzigen.

5. Levering

5.1. Regn.eu zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen en bij het uitvoeren van bestellingen.

5.2. De leveringstermijn bedraagt doorgaans 1 werkdag na ontvangst van de betaling, tenzij anders vermeld.

5.3. De consument is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct afleveradres. Regn.eu is niet aansprakelijk voor vertragingen of foutieve leveringen als gevolg van onjuiste adresinformatie.

6. Retourneren en Ruilen

6.1. De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgaaf van reden, de overeenkomst te ontbinden en de producten te retourneren.

6.2. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de consument, tenzij anders overeengekomen of wanneer het product defect is.

6.3. Producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in originele staat te worden geretourneerd, inclusief alle bijbehorende labels en verpakkingen.

7. Garantie

7.1. Op alle producten van Regn.eu geldt de wettelijke garantie.

7.2. De consument dient eventuele gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk te melden aan Regn.eu.

8. Privacy

8.1. Regn.eu respecteert de privacy van haar consumenten en zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het verwerken van bestellingen en het verbeteren van de dienstverlening.

9. Geschillen

9.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen tussen Regn.eu en consumenten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

10. Contactgegevens

10.1. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met Regn.eu via info@regn.eu.

 

 

Algemene Voorwaarden Regn.eu - Retailers

1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Regn.eu en retailers.

2. Identiteit van de Ondernemer

2.1. Regn.eu is een handelsnaam van Marcel Elzenaar Agenturen, gevestigd te Vreebergen 9403ET Assen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01144021.

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Regn.eu.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de bestelling door de retailer.

3.3. Regn.eu behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder opgaaf van reden.

4. Prijzen en Betaling

4.1. Alle prijzen op Regn.eu zijn vermeld in Euro's en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.2. Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.

4.3. Regn.eu behoudt zich het recht voor om prijzen en betalingsmethoden op elk moment te wijzigen.

5. Levering

5.1. Regn.eu zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen en bij het uitvoeren van bestellingen.

5.2. De leveringstermijn bedraagt doorgaans 1 werkdag na ontvangst van de betaling, tenzij anders vermeld.

5.3. De retailer is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct afleveradres. Regn.eu is niet aansprakelijk voor vertragingen of foutieve leveringen als gevolg van onjuiste adresinformatie.

6. Retourneren en Ruilen

6.1. Retourneren en ruilen van producten door retailers is alleen mogelijk volgens vooraf gemaakte afspraken tussen Regn.eu en de retailer.

6.2. Eventuele kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de retailer, tenzij anders overeengekomen of wanneer het product defect is.

6.3. Producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in originele staat te worden geretourneerd, inclusief alle bijbehorende labels en verpakkingen.

7. Garantie

7.1. Op alle producten van Regn.eu geldt de wettelijke garantie.

7.2. De retailer dient eventuele gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk te melden aan Regn.eu.

8. Privacy

8.1. Regn.eu respecteert de privacy van haar retailers en zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het verwerken van bestellingen en het verbeteren van de dienstverlening.

9. Geschillen

9.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen tussen Regn.eu en retailers zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

10. Contactgegevens

10.1. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunnen retailers contact opnemen met Regn.eu via info@regn.eu